Archive for February, 2011

Cycling and walking in Brussels

Increasingly frustrated about having to perform death defying emergency manouvres during my daily commute, and also frustrated about my increasing frustration (if that makes sense), I have created this map.

Its purpose is manifold – to record unreported and undisciplined driving offences and parking violations in brussels, but also to highlight the positive aspects, and also where work needs to be done (i.e. infrastructure). The aim: to build up a picture of the cycling and walking experience in Brussels, highlight dangerous or unmaintained hotspots, and highlight the need for stricter enforcement of traffic laws in Brussels, and greater awareness and respect for cyclists and pedestrians.

It also acts a bit like therapy…

If you want to contribute then don’t hesitate to contact me: sam(at)foeeurope.org

Advertisements

February 8, 2011 at 9:15 am 1 comment

Fietsen en wandelen in Brussel

Steeds meer gefrustreerd door al mijn nood-manoeuvres die ik moet doen tijdens mijn dagelijkse woon-werkverkeer, en ook gefrustreerd over mijn toenemende frustratie (als dat al mogelijk is), heb ik deze kaart gemaakt.

Het doel is veelvuldig – om niet gemelde en ongesanctioneerde verkeers- en parkeerovertredingen te registreren in Brussel, maar ook om de positieve aspecten te benadrukken en aan te geven waar er verbeteringswerken kunnen plaatsvinden (bvb infrastructuur). Hierdoor willen we een beeld opbouwen van de fiets-en wandelervaring in Brussel, gevaarlijke of ongecontroleerde hotspots aangeven, de noodzaak voor strengere handhaving van de verkeersregels onderstrepen, en een groter bewustzijn en respect voor fietsers en voetgangers in Brussel oproepen.

Het werkt ook een beetje als therapie …

Als je ook wil bijdragen, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen: sam (at) foeeurope.org

February 8, 2011 at 9:11 am Leave a comment

Vélo et la marche à Bruxelles

De plus en plus frustrés d’avoir à effectuer défiant la mort manouvres d’urgence pendant mon trajet quotidien, et aussi frustré de ma frustration croissante (si cela fait sens), j’ai créé cette carte.

Son objectif est multiple: – d’enregistrer non déclarée et indisciplinés infractions de conduite et les contraventions de stationnement à Bruxelles, mais aussi de mettre en évidence les aspects positifs, et aussi où le travail doit être fait (infrastructure). L’objectif: construire une image du cyclisme et de l’expérience la marche à Bruxelles, les hot spots dangereux ou non maintenu, et soulignent la nécessité d’une application plus stricte des lois de la circulation à Bruxelles, et une plus grande prise de conscience et le respect pour les cyclistes et les piétons.
Elle agit aussi un peu comme une thérapie …

Si vous voulez contribuer, n’hésitez pas à me contacter: sam (at) foeeurope.org

February 8, 2011 at 9:09 am Leave a comment


Share this Blog

Bookmark and Share